Arkitekt skiss på kontor och fabrik..Markarbete startar.

 

 
Byggnation pågår.Byggnad färdig.Installationer påbörjas.Maskiner börjar komma.Installationer startas....Och nu pågår uppstart av fabriken....