COMPANY NEWS

L3F Sweden AB är ett dotterbolag till

Autec Innovation AB.

*

L3F bygger nya produktionslokaler i Töreboda där serieproduktion av företagets nyutvecklade maskiner skall utföras. Mer information om företaget kommer

att finnas på en egen hemsida senare.

*

L3F räknar med att anställa personal till den nya fabriken i Töreboda när den skall idriftsättas.

Det är många som hör av sig och söker jobb till nya fabriken.  

*

2015 01 16

Vi tackar alla som har sökt jobb hos oss. Vi planerar att 2015 (Q2-Q4) börja med anställningar.

Till att börja med CNC operatörer (5-Axlig fräs,

Cad-Cam, Laser Kombi, Kantpress, robot etc.) Därefter montörer, svetsare, ekonomi mm.


2015 02 05

Vi har nu fått in så många ansökningar att vi i dagsläget inte behöver få in fler. Vi tackar alla som har anmält sitt intresse och när det blir aktuellt med anställningar kommer vi att gå igenom de ansökningar vi redan har.


2015 05 26

Under 2015 kommer installationer och idriftsättning av produktionsmaskiner att ske i nya fabriken.


2016 01 14

Alla installationer i fabriken är snart klara och uppstart av produktionsmaskiner pågår....

Adress till RoD:

Autec Innovation AB

Karshult 2

545 93 Töreboda Sweden

______________________ 

Autec It

Karshult 2

545 93 Töreboda Sweden

______________________ 


Adress till fabriken:

L3F Sweden AB

Rotkilengatan 3

545 31 Töreboda Sweden

Tel: 0506-777500


jerry.edvinsson@l3f.se

+46 (0)70-5715330


Location Map

  Still working on this site......

Home About Us Support Services Contacts Help FAQ

 ABOUT US

Autec Innovation AB

Autec It

    ABOUT US

    SERVICES

    PRODUCTS

    CAREERS

    SITE MAP

    CONTACT US